Richard III - Meisner

NYURIII18-290.jpg
Richard III directed by Gisela Cardenas

Richard III directed by Gisela Cardenas

NYURIII18-203.jpg
NYURIII18-122.jpg
NYURIII18-183.jpg
NYURIII18-393.jpg
NYURIII18-323.jpg
NYURIII18-292.jpg
NYURIII18-267.jpg
NYURIII18-408.jpg
NYURIII18-212.jpg
NYU/Tisch: The Meisner School

NYU/Tisch: The Meisner School

Directed by Gisela Cardenas

Set design by Devin Peterson

Lighting design by Christopher Weston

Photography by Justin Chauncey